Akademik Bilgiler

OPU ET ve Komplikasyonları

STEPS IN IVF Follicle suppression Controlled ovarian hyperstimulation Aspiration of eggs from follicles Fertilization, incubation and selection of embryos Embryo transfer Pregnancy test Time of retrieval hCG can be administered at any time 34 to 38 hr before OR without affecting the results of IVF (Bjerecke et al ,2000) OPU Timing Exposure to high levels […]

Oosit kalitesinde ilaçların etkisi

Oocyte quality Oocyte quality is a key limiting factor in female fertility Oocyte is not passive in the ovarian follicle Oocyte plays a central role in the regulation of folliculogenesis and  thereby its own development There is no accurate test for measuring egg quality A mature oocyte to be fertilised and develop to an embryo […]

Endometrial preparation for Thawed Embryo Replacement

Implantation Interaction between an embryo and the endometrium This process seems to be affected by two crucial factors ; Endometrial receptivity Synchronization between the embryo developmental stage and endometrial profile during the window of implantation Endometrial receptivity needs 2 hormons; Estrogen and progesterone An important factor in the process of embryo implantation is endometrial receptivity […]

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında algoritma

TANIM: En az 3 ART uygulamasında  iyi morfolojide  embriyo transferine rağmen gebelik elde edilememesi veya toplam 10 veya daha fazla sayıda iyi kalitede embriyonun transferine rağmen gebelik elde edilememesi durumudur. Etyoloji  çoğu zaman  aydınlatılamaz ve tedavi seçenekleri de bu nedenle belirsizlikler içerebilir. Detaylı öykü Hormonal inceleme (OGTT, PRL, TSH,FT4, FSH, LH) Detaylı semen analizi (MSOME) […]

Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında algoritma

ANAMNEZ & FİZİK VE PELVİK MUAYENE & GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ & LABORATUAR TANIM: Klinik olarak tanımlanabilen üç veya daha fazla ardışık gebeliğin düşük ile sonuçlanmasına ‘’tekrarlayan düşük’’  veya tıbbi ifadeyle  ‘’habituel abortus’’  adı verilmektedir. (≤20 w, ektopik ve mol gebelikler hariç)  Bu durum tüm gebeliklerde %0.3-0.8 oranında görülmektedir. Tedavi altta yatan sebebe yönelik olarak düzenlenir. Vakaların […]

Hidrosalpenks ve ART olgularında algoritma

Tanım: Distal tubal  okluzyona bağlı, dilate, içi sıvı dolu fallop  tüpleriyle karakterize tubal patolojileri tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. a) IVF Öncesi Risk faktörleri: Geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar:   clamidya, gonore genital tüberküloz Geçirilmiş pelvik cerrahi Endometriozis Tubal veya diğer pelvik tümörler Risk faktörleri bulunan ve/veya muayenede şüphelenilen olgularda tanı için ileri değerlendirme yapılır. Tanı: USG (3D/ […]

GnRH antagonist protokolünde uygulanacak algoritma

Menstruasyonun ikinci yada üçüncü gününde yapılan muayene (TV-USG) ve tetkiklerde (Estradiol, LH ve Progesteron) bulgular başlama kriterlerine uygunsa gonadotropin kullanımına başlanır. Siklusa başlamak için; Endometrium kalınlığı < 6 mm, mens, tip 3 endometrium E2 ≤ 80 pg/ml (Estr TTS ile pretreatment hariç) LH ≤ 6      (Normoresponder grupta) P   ≤ 1,5   (Normoresponder […]

Başa dön