Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında algoritma

ANAMNEZ & FİZİK VE PELVİK MUAYENE & GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ & LABORATUAR

TANIM: Klinik olarak tanımlanabilen üç veya daha fazla ardışık gebeliğin düşük ile sonuçlanmasına ‘’tekrarlayan düşük’’  veya tıbbi ifadeyle  ‘’habituel abortus’’  adı verilmektedir. (≤20 w, ektopik ve mol gebelikler hariç)  Bu durum tüm gebeliklerde %0.3-0.8 oranında görülmektedir.

Tedavi altta yatan sebebe yönelik olarak düzenlenir. Vakaların bir  çoğunda sebep bulunmayabilir.       Tüm vakalara emosyonel destek önerilir.

BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ:

USG (3D/ yüksek rezolusyonlu USG), Sonohisterografi

ACA, LAC IgM & IgG 6-8 hafta arayla iki kez

TSH, D3 FSH & E2Factor V Leiden mutasyonu, activated protein C resistance, protein S deficiency, ve prothrombin G20210A mutasyon taraması (gebelik kayıpları > 9 hafta)

Periferik karyotip ve Abort materyali karyotipi

Anamnez ve FM bulgularına gore ek testler

PERİFERİK KARYOTİP: Translokasyon, Delesyon, İnversiyon

Anomalili bebek öyküsü ve/veya

Sitogenetik anomalili gebelik kaybı

GENETİK KONSULTASYON
UTERİN ANOMALİ:  Uterin septum, Sneşi, Submukoz myom HISTEROSKOPI
Servikal yetmezlik SERKLAJ
ANTİFOSFOLİPİD SENDROM: AFS ve TGK birlikteyse ASPİRİN & HEPARİN
(Özellikle ACA ve LAC IgM ve IgG iki kez 6-8 hafta arayla bakılmalıdır)
İMMÜNOLOJİK DİSFONKSİYON:     (Deneysel) IVIG
TİROİD DİSFONSİYONU VE DİABETES MELLİTUS:
PCOS:  Abort riski %20-40 daha yüksek METFORMİN
(Metformin gebelik tanısı konduğunda veya ilk tr. Sonunda kesilebilir)
HİPERPROLAKTİNEMİ:  HP ve TGK birlikteyse HP tedavi edilmeli BROMOKRİPTİN, CABERGOLİN
TROMBOFİLİ: Antikoagulan tedavi ASPİRİN & HEPARİN
UNEXPLAINED RPL:  (Açıklanamayan TGK)

LIFESTYLE MODIFICATION

PROGESTERON

IVF & PGD (FISH)

İLERİ DERECE DÜŞÜK OVER REZERVİ D3 FSH, D3 E2
Yüksek FSH (≥15) ve E2 (≥80) değerleri olan olguların gebeliklerinin ¼’ü düşükle sonuçlanmaktadır

Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında algoritma
Başa dön