Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında algoritma

TANIM: En az 3 ART uygulamasında  iyi morfolojide  embriyo transferine rağmen gebelik elde edilememesi veya toplam 10 veya daha fazla sayıda iyi kalitede embriyonun transferine rağmen gebelik elde edilememesi durumudur.

Etyoloji  çoğu zaman  aydınlatılamaz ve tedavi seçenekleri de bu nedenle belirsizlikler içerebilir.

 • Detaylı öykü
 • Hormonal inceleme (OGTT, PRL, TSH,FT4, FSH, LH)
 • Detaylı semen analizi (MSOME)
 • Yüksek rezolusyonlu USG ile detaylı değerlendirme
 • Karyotip (male and female)
 • HSG/SIS/Histeroskopi
 • Gerekirse L/S
 • Trombofili paneli?   (konjenital ve akkiz panel) (aPTT, ACA,LAC, active Protein C rez. Protein S deficiency, AT III, Factor V Leiden mut., Protrombin G20210A mut taraması)
 • İmmünolojik testler?
 • Sperm DNA fragmantasyonun değerlendirilmesi ?

Muhtemel Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Nedenleri  (TİB)

Azalmış endometrial reseptivite

 • Uterin cavite anomalileri
 • Endometrial faktörler
 • Adhesiv moleküllerin ekspresyonunda değişiklikler
 • Immunolojik faktörler
 • Thrombophili

Defektif embryo gelişimi

 • Genetik  anormallikler  (male/female/gamete/embryo)
 • Zona sertleşmesi
 • Suboptimal kültür şartları

Multifactoriel etkenler

 • Endometriozis
 • Hidrosalpenks
 • Suboptimal ovarian stimulasyon
 • Kaviteyi distorsiyone eden myom

TİB Tedavisinde Önerilen   Yöntemler

Endometrial reseptiviteyi artırmak

 • Histeroskopik olarak uterin cavite patolojilerinin düzeltilmesi
 • Myomectomi
 • İnce endometriumun tedavisi
 • Endometrial stimulasyon (biyopsi)
 • Immunoterapi (intravenöz  immunoglobulin, steroidler,
 • aspirin ve heparin)

Embriyoların tedavisi

 • Preimplantasyon genetik tarama
 • Assisted hatching
 • Co-culture
 • Blastocyst transferi
 • ET tekniğini iyleştirmek

Multifactorial tedavi seçenekleri

 • Endometriozisin tedavisi
 • Hidrosalfenks tedavisi
 • Stimulasyon protokollerini uyarlamak
 • Psikolojik destek
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında algoritma
Başa dön