Birth defect

Doğumsal sakatlık:  Doğumdan önce oluşan genetik veya genetik olmayan faktörlere bağlı, doğumda veya daha sonraki dönemlerde bebekte görülen yapısal, fonksiyonel veya gelişimsel anormallikler.

Birth defect
Başa dön