Tüp Bebek ve Aşamaları

Tüp Bebek ve Aşamaları 

Yardımcı üreme yöntemlerinde kadın yaşı genç, sperm sayı ve hareketliliği yeterli ise ilk aşamada aşılama denenebilir.  Aşılama spermlerin laboratuvar ortamında yıkanmasıyla başlatılır. Yıkanan spermlerin, yoğunlaşması beklenir ve daha sonra, bir kateter yardımıyla rahim içine yerleştirilir. Doğal yollarla hamile kalamayan kadınlarda birtakım tetkikler yapılarak, kısırlığın açıklanamadığı durumlarda tüp bebek yöntemine başvurulmaktadır. Bu aşamada, ilk başvurulan yardımcı üreme yönteminin aşılama olduğunu da söyleyebiliriz. Tüp bebek yöntemindeki amaç, sperm ile yumurtanın buluşma şansını yükseltmektir. Aşılama tedavisine başlamadan önce, erkekte sperm analizi yapılmaktadır. Sperm analizi spermiogram olarak bilinir. Kadında ise rahim filmi (HSG) ve hormon analizleri doğrultusunda bir değerlendirme yapılmış olmalıdır. 

 • Aşılama İçin Gerekli Koşullar; 

Rahim iç boşluğunun en az 2,5 cm3 hacme sahip olması gerekir. Aynı zamanda, tüplerin açık olduğu rahim filmi ya da endoskopik tekniklerle gösterilmiş de olmalıdır. Yumurtlama aşamasının ilaçla ya da kendiliğinden olacağını söyleyebiliriz. Spermiogramda hazırlık aşamasından sonra, 1,5 milyonun üzerinde hareketli sperm bulunmalıdır. Sonuç olarak, yeterli sayıda hareketli sperm, çatlamış yumurtaların birleşmesine yardımcı olacak açık tüpler ve embriyonun tutunmasına olanak sağlayacak bir endometrium (rahim iç tabakası) sağlanmalıdır. Bu işlemin yapılacağı normal bir rahim aşılamasının olması da temel koşullardan bir tanesidir. Aşılamanın önerilmediği durumlar arasında pelvik enfeksiyon (PID), çok şiddetli endometriozis yani (çikolata kisti) ya da tüplerde hasar bulunması sayılabilir. İlk değerlendirme ve muayene aşamasından sonra, kontrollü Ovaryan hiperstimulasyon (yumurtaların geliştirilmesi aşamasına geçilir. 

Tüp bebek aşamaları 

Yumurtaların Geliştirilmesi (Kontrollü Ovaryan Hiperstimulasyon)

Kısa olan protokollerde, genel olarak adet kanamasının 2. ya da 3. günlerinde yumurtaların gelişimine yardımcı olan iğneler kullanılmaya başlanır. Uzun protokollerde ise (long protokol) tedavide bir önceki adet döneminin 21. gününden itibaren yumurtalara baskı yapan bir tedavi yöntemi uygulanır. Op. DR. Müstecep Kavrut’un gerçekleştirdiği tüp bebek tedavisi, sonuçların uygun olması durumunda ilk aşamada belirlenen doz ve protokoller ile yumurta geliştirici iğne ile tedaviye başlanır. Bu işlemden 3 ya da 4 gün sonra, yapılacak olan değerlendirme doğrultusunda ultrason ile foliküllerin boyut ve endometrium ismi verilen rahmin iç zarının kalınlığı takibe alınır. Gerekli görülmesi durumunda ise muayenelere hormonal monitorizasyon da eklenebilir. 

 • Yumurtaların Toplanması (OPU)

Yumurtaların çatlatma iğnesinden yaklaşık 36 saat sonra, hafif bir anestezi ile transvaginal ultrasonografi yardımıyla yumurtalar toplanır. Bu işlem, 15 ila 20 dakika kadar sürer. Rahat ve ağrısız olan bu operasyonu, Op. Dr Müstecep Kavrut, hafif bir anestezi ile yapmayı tercih etmektedir. Genellikle gündüz saatlerinde yapılacak olan bu operasyonun bir gün öncesinde gece yarısından itibaren yeme içme durumu önerilmez. Anestezi alınacağı için en az 6 saatlik bir açlık önerilmektedir.  Tüp bebek ve aşamaları arasında en önemli aşamanın yumurta toplama işlemi olduğunu da söyleyebiliriz. Yumurtaların toplandığı gün ise erkekten de sperm alınmaktadır. Aynı gün mikroenjeksiyon ile yumurtalar döllenmektedir. 12 mm çapın üstündeki her bir foliküle iğne yardımıyla girilerek içinde yer alan sıvı aspire edilmektedir. Aspire edilen yumurta embriyoloğa gönderilir ve yumurta alımı teyit edilir. Alınan yumurtalar ise yumurta geliştirici sıvıların içindeki inkübatör ismi verilen cihazlar ile takip edilir. 

 • Yumurtaların Sperm ile Döllenmesi İşlemi

IVF (klasik tüp bebek) ve Mikroenjeksiyon (ICSI veya IMSI) gibi yöntemlerle dölleme işlemi yapılmaktadır. IVF yöntemi, yumurta sayısı fazla olan ve sperm parametrelerinde anormallik olmayan çiftlere uygulanır. Özel olarak hazırlanan ve besi sıvısı içeren kaplarda yumurtaların etrafına hareketli olan 50.000-100.000 civarında sperm konulur. Bu işlemin ardından ise yaklaşık 18 saat beklenmektedir. Spermin kendi kendine yumurtayı döllemesi beklenir. ICSI tekniğinde ise sperm parametrelerinde bozukluk olanlar, bu yöntemden yararlanırlar. Cerrahi yöntemle sperm elde edilerek, yumurta sayısının az olması ve açıklanamayan kısırlık durumlarında IVF döllenme işlemi başarısızsa bu teknik uygulanabilir. Bu yöntemde, toplanan yumurtalar, kimyasal ve mekanik olarak ayrılır. Daha sonra, çevresindeki hücre artıklarından hücreler arındırılır. Erkekten alınan ve hazırlanarak en iyileri seçilen spermler ile bu yumurtalar mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendirilir. 

Tüp bebek ve aşamaları işleminin sonuncusu olan embriyo transferi döllenmiş yumurtalardan gelişen embriyoların rahim içine verilmesi işlemidir. Embriyo transferi yumurtaların toplanmasından 2 ila 6 gün aralığında yapılabilmektedir. Yeterli sayıda embriyonun iyi gelişim göstermesi durumunda ise genelde beşinci günde takip işlemi yapılarak, blastokist aşamasında transfer işlemi yapılır. Embriyoların tutunma olasılığı yüksek olanların seçilerek, az sayıda embriyo verildikten sonra, gebelik oranı elde etme olanağı da artar. Embriyo transferi işleminin başarıyla sonuçlanması için kadının yaşı, yumurtalık rezervi, yumurta ve spermin kalitesi ve gelişen embriyo sayısı son derece önemlidir. Aynı zamanda, daha önceki tedavilerin sonuçları ve rahim iç zarı da yöntemin başarıya kavuşmasında önem arz eder. 

Tüp Bebek Hakkında

Tüp bebek işleminin başarıyla sonuçlanması için belli planlamaların yapılması son derece önemlidir. Öncelikle, tüp bebekten verimli bir sonuç almak için yumurtlama takibinin mutlaka yapılması gerekir. Bu işlem, günümüzde en fazla ultrasonografi ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, idrar kitleriyle ya da vücut ısısı artışıyla da yumurta takibi yapılabilmektedir. Vajinal ultrasonografi, 5 ila 10 dakika kadar süren ağrısız bir tekniktir. Hazırlık gerektirmeyen bu aşama, mesane boş durumdayken, steril bir kondom takılarak vaginal prob görüntü kalitesini artırmaya yardımcı olan kayganlaştırıcı jel sürüldükten sonra vajinaya aktarılarak tamamlanır. Yumurtlama takibi ise belli kişilere yapılmaktadır. Adet düzensizliği olan ve aynı zamanda ne zaman yumurtladığını bilemeyen kadınlar için takip işlemi yapılır. Aynı zamanda, yeterli ve düzenli sıklıklarda ilişkiye girmeyen çiftlere de yumurta takibi yapılabilmektedir. Yumurta geliştirici ilaçlar kullanan kadınlara yumurta takibi yapılması tavsiye edilir. Yumurta takibi ve ilişki planlaması aşamalarının başarılı olması altta yatan sebebe bağlıdır. 

 • Tüp Bebek Yöntemine Nasıl Karar Verilir?

Tüp bebek operasyonu, çiftlerin önce birbiriyle daha sonra doktorlarıyla birlikte vermeleri gereken bir karardır. Karar alma sürecinde çiftler, uzman hekim tarafından bilgilendirilir. Jinekolog tarafından değerlendirmelerin ardından, temel tetkiklerin de yapılmış olması son derece önemlidir. İlk başvuruda çiftlerden tıbbi öyküleri talep edilir. Daha sonra, jinekolojik muayene ve ultrasonografi de yapılmış olmalıdır. Kadın için hormon analizleri ve rahim filmi çekilirken, erkekte ise sperm analizi gerçekleştirilmektedir. Bütün bu tetkikler ve değerlendirmeler doğrultusunda, gerekli görülürse ileri düzeyde test ve tetkikler de hekim tarafından istenebilir. Tüp bebek tedavisine karar verilmesini gerektiren bazı durumlar da vardır. Erkekte sperm yapımının olmaması ya da kanallarında tıkanıklık olan bireyler için tüp bebek yöntemi tercih edilebilir. Aynı zamanda, sperm sayısı 5 milyonun altında olan bireyler ya da sperm hareket ve morfolojisinde şiddetli bozukluk olan bireylerde tüp bebek tedavisine başvurabilirler. Kadınlarda ise tüplerde tıkanıklık ya da şiddetli yapışıklıklar olması durumunda tüp bebek tedavisine başvurulabilir. Kadında yumurtlama olmaması ve ileri yaş ve yumurta rezervinin azaldığı durumlar da tüp bebek tedavisinin tercih edilme sebepleri arasındadır. 

 • Aşılama Yapılması Gereken Durumlar

Erkek faktörlü olarak, sperm sayısında ya da hareketlerinde azalma olması durumunda aşılama yapılabilmektedir. Aynı zamanda, aşılamanın erkekte sertleşme problemi olması durumunda da tercih edildiğini söyleyebiliriz. Kadında ise vaginismus sebebiyle düzenli ilişkinin olmaması cinsel işlev bozukluklarına neden olacağından aşılama yöntemine başvurulabilir. Aşılamaya ihtiyaç duyulan unsurlar arasında; servikal faktör de yer alır. Rahim ağzındaki birtakım problemler ya da buradaki salgılar sebebiyle spermin rahim içine ilerleyemeyeceği düşünülüyorsa, aşılama yapılmaktadır. Nedeni açıklanamayan infertilitide, bir süre beklendiği takdirde gebelik olmaması durumunda da aşılama yapılabilmektedir. Yumurtlama tembelliği yaşanan durumlarda da aşılama yapılması doğru olacaktır. 

 • Aşılama Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi öncesinde yardımcı üreme yöntemleri aşamaları arasında, aşılama işlemi de yer alır. Aşılama öncesi yumurtanın olgunlaşması sağlanır. Bunun için bir tedavi süreci başlatılır.  Aynı zamanda, kendiliğinden gelişen yumurtalar da takip edilmektedir. Kadınların adet kanamasını takiben iğne ya da hap kullanımıyla 1-3 yumurtanın büyüme durumu ultrason ile takibe alınır. Eğer dördün üzerinde yumurta büyüyorsa, çoğul gebelik ya da OHSS riski açısından birtakım uyarılar yapılmaktadır. Bu durumda, aşılama iptal edilerek, ilişkiden de kaçınılması gerekir. Eğer aşılamanın iptali istenmiyorsa, tüp bebek tedavisine geçiş yapılabilir. Op. Dr. Müstecep Kavrut tarafından gerçekleştirilen özel yöntemler sayesinde, aşılama işleminde alınan sonuçlar son derece başarılıdır. Yaklaşık olarak 8 ila 10 günlük bir ilaç kullanımı sonrasında yumurtaların 17-20 mm çapa ulaşması durumunda yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Bu iğneye alternatif olarak nihai olgunlaştırıcı iğneler de yapılarak 36 saatlik sürenin ardından aşılama planı yapılmaktadır. Aşılama işleminden en az 3 gün öncesinde erkeğin boşalması istenmektedir. Aşılama için laboratuvarlarda ise mastürbasyon ile verilmiş olan spermler yıkanır. Böylece seminal sıvıdan spermler uzaklaştırılmış olur. 

Hareketli spermler yoğunlaştırıldıktan sonra, az hacimde çok hareketli sperm toplanmaktadır. Toplanan spermler ise kateter ile rahim içine verilmektedir. Bu işlem, jinekolojik muayene masasında yapılmaktadır. Ağrısız ve son derece kolay bir işlem olan bu teknik, birkaç dakika sürmektedir. Aşılamanın ardından yaklaşık 15-20 dakika kadar istirahat edilmesi yeterlidir. Bir gün sonra ise normal ilişkiye devam edilmesi tavsiye edilmektedir. 

 • Tüp Bebek Yönteminde Merak Edilenler

Son zamanlarda, tüp bebek tedavisi işlemlerinde birçok gelişme yaşanmıştır. Geçmişte bebek sahibi olamayan çiftler, bu yönteme sıklıkla başvurmuştur. Ancak teknolojinin gelişimi ile, tüp bebek yöntemi popülerliğini daha da artırmıştır. Bütün gelişmelere rağmen, çiftlerin çoğu tüp bebek tedavilerine rağmen bebek sahibi olamamaktadır. Bu tedavilerde enerji, para, umutlar ve zaman harcaması yapılıp sonuç alınamaması büyük bir hayal kırıklığı olmaktadır. Ancak sonuçların başarılı olması için iyi bir hekim tercihi yapılması gerekir. Bu tedavi yönteminde az bilinen ve merak edilen başlıca dört konu aşağıdaki gibidir: 

 • Mikroçip 
 • Gebelik Aşısı (Doğurganlık Aşısı)
 • Rahim içi yaralama uyarım
 • ERA Testi 

Mikroçip Yöntemi: Sorunun erkek faktörlü olması durumunda bu yönteme başvurulmaktadır. Bu teknikteki asıl amaç, DNA bütünlüğü iyi olan ve genetik olarak kaliteli spermlerin seçilerek sağlıklı embriyoların elde edilmesidir. Bu yöntemle ise tüp bebek başarısı artırılmaya çalışılır. 

Gebelik Aşısı: rahim içinin uyarılarak, embriyonun tutunabilmesi için bu yönteme başvurulur. Bu amaç ile tüp bebek tedavisi esnasında, yumurta toplama gününde kadından kan örneği alınır. Kan örneğinden ise monositler olmak üzere bağışıklık sistemindeki önemli olan hücreler ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırılan hücreler ise özel bir besi yerinde çoğaltılmaktadır. 

Endometrial injury: Rahim içi yaralama- uyarım olarak bilinen bu teknik, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları için tercih edilir. Bu başarısızlıkların en önemli sebeplerinden biri implantasyon başarısızlığı olarak bilinir. Embriyonun tutunamaması olarak açıklanan bu yöntemin, gebelik oranlarını artırdığını söyleyebiliriz. 

ERA Testi: tüp bebek tedavisi yapılırken, gebelik elde etmek amacıyla iyi kalitede embriyolara ve tutunmaya karşı verimli olan rahme paralel bir gelişme gösteren rahim içine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hazır olma durumu ise kişiden kişiye değişkenlik gösterir. ERA testi sayesinde ise kişisel embriyo transfer gününün belirlenerek gebelik oluşumu mümkün olmaktadır. 

IVF Nedir?

IVF Nedir? Döllenme olarak bilinen bu işlem, klasik tüp bebek yöntemi olarak da açıklanabilir. Bu işlemde, alınan yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında hazırlandığını söyleyebiliriz. Kültür ortamında bir araya getirilen sperm hücreleri döllenme işlemi için bekletilir. Bu yöntemde, hareketli spermler yaklaşık 16 ve 18 saat arasında bekletilir. Bu süre zarfında spermin yumurtayı döllemesi beklenir. Süre sonunda ise mikroskop altında döllenmenin kontrolü yapılır. Döllenmiş olan yumurtalar, inkübatör ismi verilen cihazlar ile takip edilir. Çevresel koşulları sağlayan bu cihazlar, özel besi sıvısı içinde takip altına alınır. Takip işlemi 2 ila 5 günlük süreçte devam eder. Takip sonrası ise gelişmiş olan embriyolar en geç beşinci güne gelindiğinde blastokist evresinde rahim içine verilir. 

Tüp Bebek Yönteminde Kullanılan Havuz Tekniği 

Tüp bebek yönteminde başvurulan birçok teknik bulunmaktadır. Op. Dr. Müstecep Kavrut tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, başarıyla sonuçlanmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de tüp bebek tedavisi işleminde sık kullanılan havuz tekniğidir. Havuz yöntemi yumurta toplanması sonrasında oluşen embriyoları dondurduktan sonra transfer etmeden önce yeniden yumurta toplanmasına denmektedir.  OPU (Oosit pick-up) olarak adlandırılan yumurta toplama işleminin, transfer öncesinde birden çok kez yapılarak embriyoların bir havuzda toplanması da denebilir. Havuzdaki embriyolar, birlikte çözülerek ilaç ya da doğal yollarla hazırlanan rahim içine transfer edilmektedir. Bu yöntemin başarıyla sonuçlanması için tüp bebek merkezinin başarılı bir embriyo dondurma tekniği yapması gerekir. Op. Dr. Müstecep Kavrut, bu yöntemi, gelişmiş teknolojik yöntemler ve tekniklerle yapmaktadır. Embriyo havuzu tekniğine ise yumurta rezervi azalmış ya da beraberinde tüp bebek tedavisinin başarısızlığa uğramış olduğu çiftler başvurmaktadır. Havuz tekniğinin ise birçok avantajı bulunmaktadır. Bu tekniğin avantajlı olması için belli amaçlar güdülür. Bu amaçlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Başarı Oranını Artırmak

Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda embriyo sayısını arttırmak. Embriyo sayısını artırmak transfer başına gebelik oranlarını artırmaktadır.  

Maliyeti Düşürmek 

Tüp bebek tedavisinin ilk aşamasında transferden önce embriyolar dondurulur. Kaliteli olanlar sonraki toplama aşamasında kullanılır. Bu da maliyeti düşürür. 

Anksiyeteyi Azaltır

Embriyo transferi sonrasında birden fazla negatif sonuç alan çiftler, anksiyete yaşayabilmektedir. Bu durum ise tedaviyi olumsuz yönde etkiler Çiftlerin tedavide en fazla olumsuz etkilendikleri evre ise embriyonun transferi sonrası sonucun negatif olmasıdır. Embriyo havuzu yöntemi, az maliyetli ve daha yüksek gebelik şansı verdiği için çiftlerin anksiyete gibi rahatsızlıklar yaşaması engellenmiş olur. 

Tüp Bebek Fiyatları

Tüp bebek fiyatları 2022 yılında güncellenerek yeni dönemde farklı oranlarda ilgililerin hizmetine sunulmuştur. Tüp bebek yönteminin uygulandığı tekniğe ve bireylerin bu tedaviyi uzun süre alıp almamalarına bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterecektir. Öncelikle, tüp bebek tedavisini yaptıracak olan bireylerin mevcut durumu ve hangi tekniği yaptırmak istediği gibi unsurlar fiyatlar üzerine etki edecektir. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinin fiyat aralıkları yaptırılacak yönteme bağlı olarak farklılık gösterecektir. 

Tüp Bebek Merkezi Hizmetleri

Tüp bebek merkezi üzerinden bu yöntemle ilgili farklı teknikler konusunda destek alabilirsiniz. Tüp bebeğin tam olarak ne anlama geldiği ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda da bilgi alabilmeniz mümkündür. Tüp bebek tedavisi, kadının yumurtası ve erkeğin sperminin laboratuvar ortamında döllenmesi işlemidir. Döllenme sonucu oluşan embriyonun ise 2 ila 5 gün süreyle gelişimi ile tekrar rahim içine transferi gerçekleştirilir. Adet kanamasıyla birlikte, başlandıktan sonra, ilaçla büyüyen ve olgunlaşan kadın yumurtalıkları, vaginal ultrason probuna takılan ince iğneyle anestezi eşliğinde toplanır. Yine aynı gün erkek spermi alınarak kadının yumurtalarıyla laboratuvar ortamında mikroskop altında dölleme işlemi yapılır. Döllenmiş olan yumurta ise kadın vücudu ile benzer şartları sağlamaya yardımcı olan inkübatör cihazı içinde gelişir. Bu gelişim sürecinde yumurtalar, embriyo ismini alır. 

Embriyo gelişimine bağlı olarak, en erken ikinci ya da en geç beşinci günde jinekolojik muayene masasında kateter ile rahim içine verilir. Embriyo transferi ağrı vermeyen bir uygulamadır ve ultrason kılavuzu eşliğinde yapılır. Transferden 12 gün sonra ya da yumurta toplama uygulamasından 2 hafta sonra ise gebelik testi yapılmalıdır. Bu işlemlerin bütünü ise tüp bebek tedavisi olarak isimlendirilir. Tüp bebek hizmetlerinde belli aşamalar ve süreler de vardır. 

 • Tüp Bebek Süreci: Kadınların adet kanamasının 2 ya da 3. Gününde tedaviye başlanır. Toplam ise 15-20 gün içinde tedavi sonuçlanmaktadır. Tüp bebek tedavisi yumurtaların uyarılması ile başlar. Bu işlem ise 7 ila 12 gün kadar sürer. Yumurta çatlatma-iğnesi- yumurta toplama aşaması ise 1,5 gün ila 36 saat kadar devam eder. Döllenmiş olan yumurtalar ise embriyoların gelişiminin inkübatörde takibi ile 2-5 gün kadar sürmektedir. Embriyo transferinden yaklaşık 12 gün sonra ise gebelik testi yapılır. Ya da yumurta toplama işleminden 14 gün sonra da kan yoluyla gebelik testi yapılabilir. 
 • Tüp Bebek Yapılışı: İnfertilite (kısırlık tanısı konan bireyler, tüp bebek tedavisinden yararlanabilirler. Bu işlem, öncelikle kadınının yumurtalarının olgunlaştırılması için yumurta büyütücü ilaçlar ile başlanabilmektedir. Tedavi genel olarak, adetin 2 ya da 3. Gününde başlatılır. İlk muayenede ise yumurtalık ve rahim ultrason ile uzman hekim tarafından değerlendirilir. Ardından kan tetkikiyle hormon seviyelerine bakılmaktadır. Muayene işleminin ardından kan tetkik sonuçlarıyla birlikte detaylı bir değerlendirme yapılır. Ardından kişiye uygun protokol ve doz seçimi yapılarak tedaviye başlanır. Yumurtaların uyarılarak büyütülmesi ise 7-10 gün kadar devam eder. Bu süre zarfında ise 2 ya da 3 gün aralıklar ile kontroller yapılmaktadır. Yumurtalar yeterli büyüklüğe ulaştığında ise yumurta çatlatma iğnesi ismi verilen nihai olgunlaşma sağlayan iğne yapılmaktadır. 

Tüp Bebek Yöntemi Kimlere Yapılır?

Tüp bebek tedavisi uygulaması, erkek ve kadınlarda bir takım hormonal sorunların olması durumunda iki yönlü de gerçekleştirilen uygulamalardır. Bu yöntemin yapılacağı kişilerde, belli mevcut durumların olması gerekir. Tüp bebek operasyonundan yararlanabilecek kişilerde aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir.

 • Sperm sayısı ya da hareketi az olan veya hiç olmayan erkekler, tüp bebek operasyonuna başvurabilirler. 
 • Kadında tüplerin tamamen ya da kısmen kapalı olması durumunda, 
 • Yumurtlama bozuklukları, yumurta rezervi ve yumurtlayamama ve kalitenin az olması durumunda, 
 • Endometriozis (çikolata kisti) ya da adenomyozis (rahim kas tabakaları arasında endometriozis olması, 
 • Bağışıklık sistemi nedenli ya da rahim ağzı problemlerinde de bu tedaviye başvurulabilir. 
 • İlişkiye girememe, sertleşme ve boşalma sorunu yaşanması durumları da tüp bebek tedavisine başvurulması gereken durumların başında gelir. 
 • Nedeni bilinmeyen kısırlık
 • Üreme fonksiyonlarını korumak amaçlı, kanser ya da başka bir sebeple üreme fonksiyonlarının kısmen ya da tamamen kaybolması riski olanlar da bu yönteme başvurabilirler. 

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Neler Yapılmalı?

Tüp bebek aşamaları arasında tedavi öncesi işlemler de yer alır. Öncelikle, bu tedavinin uzun zaman harcanması gereken, enerji ve maliyet gerektiren bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu tedaviden yararlanmak isteyen çiftler, ilk görüşmeye birlikte gelmelidirler. Bütün eski tetkik ve tedavilere ait ise dökümanlarında getirilmesi gerekir. Görüşmede, Op. Dr. Müstecep Kavrut erkek ve kadına üreme sistemi ve onunla ilişkili sistemlerle ilgili sorular sormaktadır. İlk görüşmede çiftler ile ayrıntılı bir görüşme yapılarak hikâye alma ve anamnez olarak çeşitli sorular yönlendirilir. Evlilik süresi, yaş ve kaç senedir gebe kalınamadığı konusunda sorular da sorulur. 

Tüp bebek tedavisi öncesinde, geçirilen hastalıklar ve ameliyatların da hekime bildirilmesi gerekir. Önceki tetkik ve tedaviler, sperm analizleri hormon tetkikleri ve rahim filmi gibi sonuçlar da çiftlerden istenir. Sonuç olarak, kadının neden gebe kalamadığı araştırılarak, diğer yandan da gebe kalınması için uygun tedavi şekli ve protokol belirlenir. Bunun için ise rahmin normal mi, tüpleri açık mı ve yumurta rezervinin nasıl olduğuna da bakılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, erkeğe ait ciddi bir rahatsızlık tespit edilirse, Üroloji ya da Anroloji uzmanına iletilir. Kadına ait detaylı anamnez alındıktan sonra ise üreme organları başta olmak üzere, pelvik ve fizik muayenesi yapılır. Ardından yumurta rezervi değerlendirilir ve uygun tedavi protokolü hazırlanır. 

Tüp Bebek Yönteminin Başarılı Olması İçin Gerekenler?

Başarılı bir tüp bebek tedavisi için bir takım önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tedavinin başarıya ulaşması için başvuru yapan çiftin yeterli zamanı bu tedavi için ayırmaları gerekir. Bu yolla, başarı düzeyini etkileyen unsurlar da belirlenmiş olacaktır. Tedavide olası düzeltilebilir sebeplere bağlı olarak tedaviden önce çeşitli müdahaleler de yapılır. Tedavide başarıyı etkileyen faktörler, iki gruba ayrılır. Öncelikle çifte ait olanlar ya da merkeze ait olan faktörler olarak bu unsurlara göre uygun bir protokol hazırlanır. Tedavi aşamasında başarıyı etkileyen faktörleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Kadına ait faktörler
 • Erkeğe ait faktörler
 • Merkeze ait faktörler

Yukarıdaki unsurların içerikleri doğrultusunda, tedaviden alınacak sonuçta değişkenlik gösterecektir. Ancak tüp bebek aşamaları başarılı olması adına, tedaviyi etkileyen faktörlere bakılması gerekir. Tüp bebek tedavisinde başarının artması için yöntemin bütün aşamalarıyla dökümante edilmesi gerekir. Buna bağlı olarak, yapılacak ek incelemeler ile başarısızlığın olası sebepleri de tespit edilmiş olur. İkiden fazla tedavide ise iyi kalitede embriyo verilmesine rağmen gebelik oluşmadıysa, rahim içinin tutunabilirliği araştırılmalıdır. Bu tutunmayı artırmaya yönelik yöntemlere de başvurulabilir. Endometrial reseptiviteyi (rahim içini embriyolarını tutunmasını artırmak amacıyla; SİS, Endometrial İnjury ve İmmünoterapi gibi tedaviler uygulanmaktadır. 

Tüp Bebek Yöntemi İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tüp Bebek Miyom Başarısızlığa Neden Olur Mu?

Üreme çağında olan her beş kadından birinde miyom görülmektedir. Genellikle, herhangi bir şikâyete neden olmayan miyomlar, semptom da vermezler. Teorik olarak da kansere dönüşme riski olmayan miyomların farklı tipleri vardır. Miyomlar, rahimde bulunduğu yere ve büyüklüğüne bağlı olarak kısırlığa neden olacağından tedaviyi de etkileyecektir. 

Tüp Bebek Yönteminde Kullanılan Yeni Teknikler Nelerdir?

Bu tedavide kullanılan teknikler arasında; IMSI (yüksek mikroskobik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyonu), Embriyoskopi, Blastokist biyopsisi, ERA ve Vitrifikasyondur. 

Tüp Bebek Yönteminde En Önemli Aşama Hangisidir?

Ultrasonda ölçülen folikül boyutları, 18 ila 20 mm olduğunda, HCG hormonuna sahip olan çatlatma iğnesi yapılmaktadır. Bu aşama ise tedavinin en önemli evresidir. 

Tüp Bebek ve Aşamaları
Başa dön