Assisted Reproductive Technology (ART)

Yardımla Üreme teknolojisi (YÜT): Gebelik elde etmek amacıyla yapılan,  insan oositi ve spermi veya embryosunun invitro işlendiği tüm tedavi ve prosedürler. Bu tanım;  IVF ve transservikal embryo transferi, GİFT, ZİFT, tubal embryo transferi, gamet ve embryo dondurulması, oosit ve embryo bağışı (donasyon), ve gebelik taşıyıcılığı (taşıyıcı annelik) kavramlarını kapsamaktadır ve bunlarla sınırlı değildir. ART aşılama (inseminasyon) tanımını kapsamaz. (sperm eşinden veya donor kaynaklı olsada).

Assisted Reproductive Technology (ART)
Başa dön