Embryo

Embriyo: Cenin: Fertilizasyondan (döllenme),  8 haftalık embryo evresine kadar olan dönemdeki konsepsiyon ürününe verilen ad. (pre-embriyo veya bölünen konseptus terimleri yerini embryo terimine bırakmıştır.)

Embryo
Başa dön