Tüp bebekte yeni gelişmeler

Tüp bebek kadın yumurtaları ve erkek spermlerinin vücut dışına alınarak laboratuvar ortamında döllenmeleri ve oluşan embriyoların yeniden rahim içine transferinden oluşan bir tedavi sürecidir. Bu alan son yıllarda birçok yeni gelişmeye sahne olmuş ve normal yollarla çocuk sahibi olamayan birçok çift için umut kaynağı olmuştur. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörlerin başında kadın yaşı, yumurta rezervi, sperm ve yumurta kalitesi gelmektedir. Bunun yanında rahmin ve tüplerin durumu, rahim içinin embriyo tutunması için elverişli olması, embriyo gelişiminin yapısal ve genetik olarak uygun olması, sonuca etkili olabilecek olumsuz faktörlerin tedavi öncesi iyi değerlendirilmiş ve giderilmiş olması, embriyo transferinin kolay ve uygun teknikle yapılması da sonuca etki etmektedir. Transfer edilecek embriyonun gelişimi ve kalitesi yüksek ve embriyo transferi yaptığımız rahmin durumu tutunmaya elverişli ise tüp bebek tedavisinde başarı artmaktadır. Son yıllarda tüp bebekte gerçekleşen yeni gelişmeler daha çok sperm ve yumurta seçiminde başarıyı artırmak, embriyo gelişimi için vücudu en iyi şekilde taklit edebilecek uygun koşulları oluşturmak, embriyo seçiminde dinamik ve genetik parametreleri etkin kullanmak ve transferi yapacağımız rahmin tutunmaya elverişli olduğu dönemi tespit etmeye yönelik alanlarda gerçekleşmiştir. Bunun yanında transfer sonrası artan iyi kalite embriyolar ile, endometrial reseptivite denilen rahmin tutunma potansiyelinin uygun olmaması nedeniyle transfer edilmeyen embriyoların dondurulma tekniğinde gerçekleşen yeni teknikler, kümülatif gebelik denilen toplam tüp bebek başarısının artmasına katkıda bulunmuştur.

Yeni gelişmeler tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmaya katkı sağlamakla birlikte, asıl başarı doğru kişide doğru tekniğin seçimi ile gerçekleşmektedir. Tekniklerin tamamı tüm infertil çiftler için gerekli olmadığı gibi, her yeni gelişme her hastada arzu edilen sonucu vermeyebilir ve maliyeti artırabilir. Bu noktada kişiye özel bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi ile tedavi öncesi detaylı değerlendirme ve tedavide çiftin durumuna uygun doğru yöntemlerin seçimi başarıda büyük önem taşımaktadır.

Bölümler

  1. IMSI (Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu)

  2. Embriyoskopi (Time Lapse – Sürekli embriyo izleme sistemi)

  3. Blastokist biyopsisi ve aCGH

  4. ERA (Endometrial reseptivity assay) testi

  5. Vitrifikasyon

Tüp bebekte yeni gelişmeler
Başa dön