IMSI (Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu)

Tüp bebekte yeni gelişmeler yazımızın 2. bölümü

Klasik tüp bebek tedavisinde spermler mikroskopta yaklaşık 400 kat büyütülerek seçilirken,  IMSI ( Intracytoplasmic Magnified Sperm Injection)  denilen yöntemde özel mikroskoplarda spermler 8000 kat büyütülerek daha ayrıntılı incelenerek seçilebilmektedir.  Bu yolla özellikle sperm başında daha küçük büyütmelerde gözden kaçabilecek yapısal anomaliler tespit edilebilmekte ve yapısal ve genetik olarak daha sağlıklı spermlerin seçilmesi sağlanmaktadır.   IMSI yöntemi ciddi sperm problemi olan ve beraberinde sınırlı sayıda yumurtası elde edilebilen hastalarda, daha önce tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşamış çiftlerde özellikle sperme bağlı bir problem tespit edildiğinde tedavideki şansı ve başarıyı arttırabilmek için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bunun yanında sperm DNA fragmantasyonu oranı yüksek olan, daha önce IVF ve ICSI yöntemlerinde döllenme veya embriyo gelişiminde problem yaşanan, tekrarlayan gebelik kayıpları olan veya sebebi izah edilemeyen infertilite olgularında da başarıyı olumlu yönde etkileyeceği ifade edilmektedir.

Tüm bölümler için tıklayın.

IMSI (Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu)
Başa dön