Micromanupilation

Mikromanipulasyon: (aynı zamanda yardımla üremeye bakınız – assisted fertilization): Oosit, sperm veya embriyo üzerinde işlem yapmayı sağlayan  spesifik mikromanupilatif teknolojiyi kullanmak.

Micromanupilation
Başa dön