Medically assisted conception

Tıbbi yardımla üreme: Gametlerin coitus (cinsel birleşme) dışında bir yolla birleşmeleri ile gebeliğin sağlanması. ART  ve koca/partner veya donör semeni ile  intrauterin, intraservikal ve intravaginal inseminasyon  prosedürlerini kapsar.

Medically assisted conception
Başa dön