Endoskopi nedir?

Endoskopik cerrahi vücut anatomik bütünlüğü bozulmaksızın kapalı sistemle karın içi organların veya rahim içinin değerlendirilmesidir. Üreme sağlığının değerlendirilmesinde tanı ve tedavi amaçlı olarak başlıca iki endoskopik yöntem kullanılmaktadır. Bunlar laporoskopi ve histereskopidir. Laporoskopi göbekten ince bir iğne ile girilerek CO2 gazı ile karın içinin şişirilmesi sonrasında 2-3 trokar ile karın içine girilmesi, kamera ve el aletleri kullanılarak üreme organları ve batın içi diğer organların değerlendirilmesi ve gerektiğinde patolojilerin cerrahi olarak sağaltılması esasına dayanır. Histereskopi ise rahim ağzından girilerek bir kamera yardımıyla rahim içinin değerlendirilmesi ve bir patoloji tespit edilmesi halinde bunun düzeltilmesi esasına dayanır.  Her iki yöntemde bugün için infertilite (Kısırlık) tanı ve tedavisinde altın standart yöntemler olarak kabul edilmektedirler. Temel tanısal yöntemlerle (USG, HSG vs) bir patoloji tespit edilmesi halinde ileri yöntem olarak endoskopik yöntemlere başvurulmaktadır.  Her iki yöntemde hastanede yatmayı gerektirmeyen ve aynı gün evinize dönebileceğiniz kolay tolere edilen operasyonlardır.

Endoskopi nedir?
Başa dön