Vitrifikasyon

Tüp bebekte yeni gelişmeler yazımızın 6. bölümü

Vitrifikasyon gamet hücreleri (yani sperm ve yumurta) ile tüm gelişim aşamalarındaki embriyoların yüksek başarı ile dondurulup çözülmesine olanak veren yeni bir dondurma tekniğidir. Bu teknikle dondurma sonrasında özellikle yumurta ve embriyolar çözüldüğünde yüksek canlılık oranları yakalanmakta hatta aynı embriyo birden çok dondurulup çözüldüğünde bile canlılığını koruyabilmekte ve gebelik elde edilebilmektedir. Oysa geçmişte uygulanan yavaş dondurma tekniğinde dondurulan embriyolar çözüldüğünde vitrikasyon tekniğine kıyasla daha düşük canlılık ve gebelik oranları görülmekteydi.

Vitrifikasyon tekniğindeki başarılar nedeniyle seçkin merkezlerde tedavilerin yarısından fazlasının donmuş embriyo transferi olarak uygulandığı bir döneme girilmiştir. Vitrifikasyon tekniği ile dondurulmuş embriyolar, tedavinin mecbur bıraktığı bir zaman değil, başarının en yüksek düzeyde olacağı zamanda rahme nakledilebilmekte ve böylece tedavi gören çiftlere mümkün olan en doğal ve verimli bir tedavi imkânı sağlanabilmektedir.

Vitrifikasyon yönteminin başlıca avantajları özellikle preimplantasyon genetik tanı uygulamaları gibi tedavi sırasında ek zamana ihtiyaç duyulan veya zamanla yarışılan testlerin kullanımında kolaylık sağlaması, taze transfer sonrası artan iyi kalitede embriyoların dondurularak saklanması ile kümülatif gebelik oranlarının artmasına katkıda bulunmasıdır. Bunun yanında yumurta dondurulmasında yüksek başarı sağlanarak üreme sağlığının korunmasına ihtiyaç duyan kadınlarda başarılı bir çözüm fırsatı sunmasıdır. Kanser veya başka nedenlerle üreme potansiyelini kaybetme riski taşıyan kadınlar ile kariyer veya başka nedenlerle çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlarda yumurtalar veya embriyolar vitrifikasyon yöntemiyle dondurularak üreme sağlıkları güvence altına alma şansı verilebilir.

Tüm bölümler için tıklayın.

Vitrifikasyon
Başa dön