Klinik gebelik

Clinical pregnancy

Klinik gebelik: Klinik veya ultrasonografik parametrelerle kanıtlanmış gebelik, (Ultrasonda gestasyonel sac görülmesi). Bu tanım ektopik gebeliği kapsar. Bir hastada birden çok gestasyonel sac görüldüğünde tek klinik gebelik olarak sayılır.