İptal edilmiş siklus

Cancelled cycle

İptal edilmiş siklus: ART yapmak amacıyla ovarian stimulasyon veya izlemi gerçekleştirilmiş ancak  folikül aspirasyonu yapılamayan veya çözülen dondurulmuş embryolarda transferi yapılamayan siklus.

Başa dön