Doğum oranı

Delivery rate

Doğum oranı: Yüzde olarak başlanmış  siklus, OPU veya ET başına doğum sayısı. Doğum oranı verilirken yüzde belirlenmiş olmalıdır. (Ör:Başlanan siklus, OPU veya ET gibi). Bu tanım canlı ve/veya ölü tüm doğumları kapsar. Not: Tekiz, ikiz veya diğer çoğul gebelikler tek doğum olarak kabul edilir.

Başa dön