Canlı doğum oranı

Live birth delivery rate

Canlı doğum oranı:  Yüzde olarak  başlanmış siklus, OPU (aspirasyon) siklusu veya ET siklusu başına canlı doğum sayısı. Canlı doğum  oranı verilirken payda belirlenmiş olmalıdır. (Ör:siklus, OPU, ET gibi). En az bir canlı bebeğin doğduğu doğumları  kapsar. Not: Tekiz, ikiz ve diğer çoğul doğumlar tek doğum olarak sayılır.

Başa dön