Assiste hatching

Assisted hatching

Assiste hatching: Yardımla yuvalama: Embryonun (genellikle sekiz hücreli veya blastokist evrede) zona pellucida tabakasının kimyasal, mekanik veya laser yardımıyla delindiği (veya inceltildiği) ve bu yolla blastokistin zonadan ayrılmasına yardımcı olunan bir invitro prosedürdür.