Spontaneous abortion

Spontan abortus : Kendiliğinden düşük:   20 haftadan küçük veya 500 gr dan hafif bir klinik gebelik materyalinin kendiliğinden kaybedilmesi.

Spontaneous abortion
Başa dön