Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

Preimlantasyon genetik tanı: Embriyo transferinden önce, preimplantasyon embriyo hücrelerinde genetik ve/veya kromozomal bozuklukların taranması.

Preimplantation genetic diagnosis (PGD)
Başa dön