Gamet intra-fallopian transfer (GIFT)

GİFT: Her iki gametin (sperm ve oosit) fallop tüpleri içine transfer edildiği ART prosedürü.

Gamet intra-fallopian transfer (GIFT)
Başa dön