Fetüs: 8 haftalık embriyodan (fertilizasyondan sonraki tamamlanmış 8 hafta)  doğuma kadar geçen sürede gebelik materyaline verilen ad.

Fetus
Başa dön