Clinical abortion

Klinik  abortus = Klinik düşük: Gebelik tanısı konduktan,  20. Gebelik haftasının tamamlanmasına kadar olan düşükler için kullanılır.

Clinical abortion
Başa dön