New borns or infants born

Yeni doğanlar veya bebek doğumları: Canlı veya ölü tüm doğumlar.

New borns or infants born