Ембриони

Ембриони 

Какво е ембрион? Може да се обясни като състоянието на, човека преди да бъде зародиш. По време на бременност ембрионът, който се отнася до зигота (оплодената яйцеклетка) и плода, т.е. пред фетален период, се формира от обединяването на сперматозоида и яйцеклетката. Оплождането може да се получи по естествен или чрез лечебен път. След оплождането започва делене на клетките и се установяват в матката.  Образуването на това деление се нарича ембрион с увеличаването на броя на клетките. Зиготата, която се образува от обединяването на сперматозоидите и яйцеклетките, се състои от двойноверижни ДНК молекули. При животни, растения и някои прочисти, зиготата се дели чрез митоза, за да образува многоклетъчни организми. Накратко, оплодената яйцеклетка, образувана от сливането на спермата и яйцеклетката, се нарича ЗИГОТ, докато се нарича ЕМБРИОН през първите осем седмици, когато броят на клетките се увеличава с последващите деления. Плодът в утробата през периода от осмата седмица до раждането се нарича ФЕТУС. Първият осемседмичен период при хората се нарича ембрионален период. През този период от 3-те зародишни листа се появяват различни системи от органи. При животните и растенията етапите на развитие на зиготата са различни. 

Развитие На Ембриона

Ембрионалното развитие е процес, който включва първото осемседмично делене на зиготата, която се образува от оплождането на сперматозоиди и яйцеклетки. Оплодена яйцеклетка, преминава през различни етапи на развитие. На петия ден от развитието зиготата се развива на стадий бластоцист и след това в ембрион. След осмата седмица от развитието на ембриона той продължава да расте, приемайки името фетус. Оплодената яйцеклетка на медицински език се нарича зигота. Термин, който започва с разделянето на различни клетки, продължава като увеличава броя на клетките с клетъчно делене. Процесът на развитие на ембриона всъщност обхваща продължителност, който може да се изрази в дни. Този процес продължава, докато ембриона достигне маточната стена. Оплождането се постига чрез сливането на сперматозоиди и яйцеклетки. Това се нарича като първа фаза. 

Един ден след оплождането клетките с две ядра започват да се делят. На втория ден ембрионът има 4 клетки. 4-клетъчният ембрион е започнал да се движи към матката. След четвъртия ден ембрионът, наречен морула, продължава да се дели. При това делене във вътрешността се образува област, пълна с течност. Това състояние се нарича бластоцист. След образуването на бластоциста тя отива в матката и нейният тънък слой, отделя се и прикрепя към ендометриалния слой. Можем да кажем, че развитието на ембриона влияе върху лечението, предпочитано от хората, които искат да имат бебе. 

Какво Влияе Върху Развитието На Ембриона? 

Най-важният фактор за двойките всъщност е развитието на ембрионите. Яйцеклетки и сперматозоиди получени чрез ин витро се оплождат. След оплождането на яйцеклетката ежечасно и ежедневно се проследява развитието на ембриона. Устройства, наречени ембриоскоп, помагат за непрекъснато наблюдение за развитието на един ембрион в продължение на дни . В същото време внимателно се проследява развитието на ембриона. Забавяне в развитието на ембриона е негативна ситуация. Бързото развитие на ембриона обаче също е нежелателно. Качеството на яйцеклетките определя – качеството на ембриона. В същото време опитът на ембриолозите и качеството на лабораторията са сред факторите, влияещи върху развитието на ембриона. Ако качеството на ембриона не е добре, двойките трябва да сменят лекарствата, които ще използват при следващото лечение. Въпреки това, развитие Op. др Müstecep Kavrut в съответствие може да обмисля и ранно планиране на процеса на трансфер. В етапа на развитие, особено на 5-ия ден, стадия на бластоцист е изключително важен. При пациенти с голям брой яйцеклетки са необходими ембриони, да достигнат този етап. Тъй като трансфер на бластоцист увеличава шанса за бременност при пациентките. 

Докато се оценява развитието на ембрионите, могат да се използват различни системи за оценяване. Но всяка лаборатория определя свои собствени критерии за развитие. По-специално, симетрията на ембриона, броят на клетките, различните образувания в клетката и скоростта на делене са сред условията, които определят качеството. В допълнение, културалната среда, която трябва да се формира,  на условия за развитие на ембриона, са важни ефекти на този етап. Освен оценката на развитието на ембрионите, изключително важен е и резултатът от генетичното изследване. Тези тестове разглеждат състоянието на хромозомната структура. Това се нарича предимплантационна генетична диагностика (ПИД). За да се получи висока вероятност за бременност, са необходими развиващи се ембриони да са с добро качество. Промените в лабораторната среда също допринасят за развитието на ембриона. Следователно непрекъснатото наблюдение на маркерите на околната среда е важно за контрола на качеството. На този етап бъдещата майка се информира за развитието и за ембрио трансфера. 

Процес На Замразяване На Ембриони

Замразяване на ембриони, е метод, използван при лечение на двойки, които не могат да имат дете. Ембрионите, се получават чрез оплождане на сперматозоиди, взети от мъже, и яйцеклетки, взети от жени. Получените ембриони се замразяват за последващи опити за бременност. Този процес се нарича замразяване на ембриони. Този метод, който се използва от много години, е разработен с различни процеси на решаване. Възползвайки се от нововъзникващите технологии, Op. др Müstecep Kavrut  получава положителни отзиви от пациенти, за които предлага услугата за замразяване на ембриони. Техниката която преди се използваше и се наричаше бавно охлаждане  slow freezing, е заменена от по-успешния метод на витрификация (бързо замразяване). Благодарение на криопротекторните вещества ембрионите се замразяват в течен азот при -196 градуса. Когато дойде време за трансфер, той се отстранява от азота и се прилага обратният процес. Размразените ембриони се подготвят за трансфер. В съответствие с изследванията, провеждани в тази насока, колкото по-качествени са ембрионите, толкова по-голям е шансът за бременност. 

Замразяването на ембриони е приложението за бъдещ трансфер на ембриони. Кандидатите за родители, които искат да опитат отново, могат да се възползват от замразени ембриони, ако желаят.   Методът на замразяване и размразяване е лесен, краткотраен и достъпен. Опитите с трансфер на пресни ембриони увеличават шанса за бременност. При достатъчно качество и брой ембриони се извършва замразяване на ембриони със съгласието на двойките. Предимството на този метод е, че ако не настъпи бременност при първи опит, се преминава директно към стъпка  ембриотрансфер. Благодарение на този метод не е необходимо да се използват лекарства за развиване на фоликули и да се направи отново пункция. 

Процес На Трансфер На Замразени Ембриони 

В допълнение към процеса на ембриотрансфер, процесът на замразяване може да се извърши, за да се използват ембриони в следващ опит. Замразяване на ембриони е част от ин витро лечение. Качествени ембриони, следени от ембриолози, са подходящи за замразяване, този процес се извършва с одобрение на двойките. Замразените ембриони се изваждат от течния азот, когато трябва да се размразят. Разтваря се при стайна температура, отделя се от защитната течност и се поставя в специална среда. Качествените ембриони се поставят в инкубатор, който е устройството, където се съхраняват ембрионите.   В същия ден ембрионите се трансферират на бъдещата майка. Процес на трансфер на замразени ембриони се осъществява през определени етапи. Трансфер на замразени ембриони е процес, на лечение на двойки които са преминали ин витро лечение и бременността не е настъпила. 

Процесът на подготовка на вътрешността на матката (ендометриума) за трансфер на размразени ембриони започва с менструалното кървене на пациентката. Този подготвителен етап при пациенти може да се извърши и с естествена овулация или с лекарства естроген. В естествения цикъл се проследява фоликулът и се очаква лигавицата да се удебели сам. Обикновено процесът на трансфер се планира според деня на развитие на ембриона след овулацията. Нивата на хормоните в кръвта се наблюдават по време на целия процес. С трансфера на ембриони може да се започне поддържащо лечение с прогестерон. Ако изкуствено ще се удебели ендуметриума може да се използва ленти или хапчета, съдържащи естроген. Дебелината на лигавицата се проследява с преглед на  видеозон и се следят хормоните в кръвта. Средно 16-18 дена след месечния цикъл се осъществява ембриотрансфер.

Ембриотрансфер 

Ембриотрансферът, е последен етап от ин витро лечение. Ин витро лечение е процедура, която се извършва, когато двойки, които имат редовен полов контакт без предпазни мерки и не получават положителен резултат за бременност в продължение на 1 година. При напреднала възраст и намален яйчников резерв е достатъчно да се изчака само 6 месеца.   Това състояние се нарича стерилитет или още известно и като безплодие. Броят на сперматозоидите на мъжа или липсата на движение може да е причина за безплодие, както и да не настъпи бременност поради състояния като възрастта на жената или нарушение на овулацията.  Асистираните репродуктивни техники, които напреднаха в резултат на проучвания и технологични разработки по света, увеличават вероятността за зачеване. Ембриотрансферът, който е етап от ин витро лечението, помага за положителен резултат за бременността. Двойките които не могат да се сдобият с дете по нормален начин, трябва да се обърнат към репродуктивен специалист към ин витро лечение. Ин витро лечение се извършва чрез определени методи. Можем да обясним как точно се извършва ембриотрансферът в следните точки:

Процес, който е включен в ин витро лечението, е събирането на яйцеклетки, които достигат определен размер чрез използване на подходящи лекарства за развиване на яйцеклетките на жената и след това тяхната аспирация – оплождането им в лабораторна среда. 

В деня на пункцията на фоликулите се взема и материал от мъжа. 

Здравите и зрели яйцеклетки и сперматозоиди се определят под микроскоп и се събират заедно в лабораторна среда. 

Изчаква се от 16 до 18 часа за оплождане и се проверява дали е станало оплождане. 

Ако има оплождане, развитието на ембрионите се проследяват – 3 или 5 дни. 

Качествените ембриони се определят за трансфериране. 

Ембрионите се поставят в матката на жената и този процес се нарича ембриотрансфер. 

Ако има останали качествени ембриони, се извършва процесът на замразяване. 

Съображения След Ембриотрансфер 

Първото нещо, което трябва да имате на предвид след ембриотрансфера е, че бъдещата майка трябва да почива около  15-20 минути след процедурата. След трансфера, дори и да има признаци за бременност, на 12-ия ден от процеса на ембриотрансфера се проверява дали бременността наистина е настъпила. Трябва да се установи чрез кръвен тест за бременност на 12-ия ден след ембриотрансфера. През този период бъдещата майка трябва да избягва тежка физическа работа, спортуване и резки движения. За да бъде успешен този процес е изключително важно да стоите далеч от негативните ситуации и стрес. 

След процедурата бъдещата майка трябва да си почине спокойно у дома. Правенето на тежка домакинска работа също не се препоръчва. За бъдещата майка няма да е проблем да върши ежедневната си работа, при условие че избягва натрапчивите движения. Сексуалните контакти също трябва да се избягват до настъпване на бременност. Не се препоръчва две или три седмици полов контакт след ембриотрансфера. Двойките могат да получат подкрепа от сайта относно въпросите, които имат относно ембриотрансфер. 

Какво Е Имплантационно Кървене След Трансфер?

При жени, се наблюдава имплантационно кървене след трансфер . Това кървене, известно още като имплантационно кървене, възниква, когато ембрионът се прикрепи към повърхността на матката, след като оплодената яйцеклетка е трансферирана в матката. В този процес настъпват някои промени на повърхността на матката, за да се улесни прикрепването на ембриона. Маточната тъкан се удебелява и кърви. Ще се образува пухкава повърхност за лесно захващане на оплодената яйцеклетка. 

Тези кръвотечения могат да бъдат и под формата на зацапване. Тези кръвоизливи, които са много чести след ембриотрансфер, може да са свързани с риска от спонтанен аборт. Тези кръвоизливи, които обикновено се свързват с имплантирането на ембриона върху повърхността на матката, могат да се наблюдават често. Това състояние, известно като имплантационно кървене, се наблюдава на 5-ия или 12-ия ден след процедурата. Кървенето продължава няколко дни. Кървенето, което се появява след това, може да се появи поради високия риск от спонтанен аборт. Въпреки това количеството, цветът и продължителността на кървенето също трябва да бъде внимателно наблюдавани на този етап. В зависимост от състоянието на последвалото кървене е важно да знаете ситуациите, които ще изискват спешна намеса. След ембриотрансфер до няколко дни ще стане ясно кога ще се появи зацапването и дали кървенето е нормално или обилно. 

Какво Представлява Бластоцист?

Това е името, дадено на клетъчната маса в етапа на развитието на ембриона. На този етап клетките започват да се делят бързо. Те също започват да синтезират и активно преместват градивни елементи от собствените си геноми. В ембрионалното развитие на човека зиготите се появяват в резултат на оплождането. Зиготите се делят бързо и се превръщат в морула средно за 4 дни. Агрегираната клетка от морула има среден диаметър 0,3 mm. Достигайки до маточната кухина, течността се натрупва в морулата и създава кухина, пълна с течност. Бластоциста е заобиколен от тънък слой трофобласт. В средата на кухина има, пълна течност наречен бластоцел. 

Оплодена яйцеклетка, която е достигнала 5-ия или 6-ия ден от  ембрионалното си развитие, се нарича бластоцист. Ембрионите се проследяват в културалната среда, като се поставят в инкубатор в лабораторна среда. След това се трансферира в матката, когато достигне стадия на бластоцист. Преди трансфер се избират най-качествените ембриони, които дават най -много надежда за бременност. За да се увеличи шансът за бременност, се предпочита трансфер на два бластоциста. Тази процедура, не е подходяща за всеки пациент, като пациенти с намален яйчников резерв.

Цени За Замразяване На Яйцеклетки

Ценовият диапазон, който ще платите за процес на замразяване на яйцеклетки, се различава в зависимост от процеса. Клиниката и предпочитанията на лекаря, ще повлияят на цените. Въпреки това, услугите за замразяване на яйцеклетки, които ще получите от тази клиника, са изключително бюджетни. 

Какво Не Трябва Да Се Яде При Ин Витро Лечение 

Има някои точки, които трябва да се имат предвид при ин витро лечение. Здравето на двойките, които искат да бъдат майки и бащи, е важно условие на първия етап. Бъдещата майка, които трябва да имат пропорционален индекс на телесна маса и да следят храненето си, трябва да внимават и с храненето и напитките. Протеиновите, минералните и витаминните стойности в тялото са сред факторите, които повишават степента на успех при ин витро лечение. Това, което не трябва да се приема по време на ин витро лечение , са алкохол, цигари, изкуствени подсладители, шоколад, ароматизиран чай, газирани напитки, кофеин и напитки като джинджифил. Недостатъчно термично обработени или необработени храни също не се препоръчват за бъдещи майки. 

След Ембрио Трансфер 

Пациентите, подложени на ин витро лечение, трябва да обърнат внимание на някои състояния след процедурата. Първите три дни след трансфера Op. др Müstecep Kavrut препоръчва почивка у дома. През това време може да извършвате ежедневните си дейности. В същото време кихането, кашлянето и обръщането надясно или наляво по време на сън не оказват влияние. Можем да кажем, че дейности като качване и слизане по стълби не са вредни. Въпреки това , тежки упражнения не трябва да се правят след ембрио трансфер . Ще бъде полезно да внимавате да не правите резки движения. Няма вреда при пътуване на къси разстояния след трансфер.

Ембриони
Към началото