Ин Витро

Как трябва да се вземе решение за ин витро лечение?
Проследяване на овулация и планиране на полово взааимоотношение