КАКВО Е ИН ВИТРО ЛЕЧЕНИ

През последните години има много проучвания за ин витро лечение и много двойки, които не са могат да имат дете, са постигнали мечтите си с помощта на İVF лечение. Въпреки това обаче, все още има двойки които не могат да имат дете дори с ин витро лечение.  Много двойки, които са инвестирали време, енергия, пари, надежди и не могат да постигнат резултати, следят с надежда и любопитство всяка иновация, различна техника и новина.

Има много източници за получаване на информация в областта на İVF и се наблюдава, че има много погрешни информации.Ще обсъдим накратко четири по-малко известни и много любопитни теми от тези лечебни методи . Това са :

  1. ПРП
  2. Микрочип
  3. Хистероскопия инжури ( надраскване на матката)
  4. ЕРА тест

ПРП

Това е метод, използван за стимулиране на вътрешността на матката, така че ембрионът да може да прилепне по-добре. Цели се важни клетки в имунната система, особено моноцити, се отделят от кръвната проба, взета от жената в деня на пункцията по време на ин витро лечение и се възпроизвеждат в специална среда. Към средата се добавя хормон, наречен CRH, за неговия положителен принос към тази клетъчна култура, която ще продължи два дни. В резултат на това се предполага, че цитокините и хормоните, секретирани от имунните клетки, които се отделят от кръвта на жената и се умножават чрез добавяне на хормони в специална среда, допринасят положително за прикрепването на ембриона в матката. Получената течност, се инжектира в матката преди ембриотрансфера и се очаква промени в маточната среда за подобряване на захващането на ембриона . Методът се препоръчва на двойки с неуспешни ин витро опити, въпреки трансферираните с добро качество ембриони или жени които имат повтарящи се спонтанни аборти. Но все още няма научни доказателства проучвания за успеваемостта на метода. Това е метод който е изпробван и докладван като ефективен в няколка центъра за в момента. За да се демонстрира ефективността на метода все още има нужда от научни изследвания и провеждане върху достатъчен брой пациенти.

МИКРОЧИП

При 50% от двойките които се пренасочват към ин витро лечение проблемът е мъжки фактор. Целта на микрочип метод е да се получат здрави ембриони чрез подбор на сперматозоиди с по-добра ДНК цялост, т.е. генетично по-качествени сперматозоиди, и да се увеличи успеха на ин витро по този начин. За образуването на естествена бременност сперматозоидите, които идват до шийката на матката, плуват, преминават през шийката на матката и вътрешността на матката и напредват в тръбите, където един от тях опложда яйцеклетката и полученият ембрион се избутва в матката отново от тръбата и бременността настъпва чрез имплатиране към вътрешната мембрана на матката.

Техниката на микрочипа се основава на имитиране на тази физиология и състезание на сперматозоидите чрез плаване в микроканалите. Предполага се, че тази надпревара ще бъде спечелена от сперматозоиди, които са генетично неувредени, по-мобилни, с по-високо качество на форма и структура и ще бъде постигната по-висока степен на бременност с по-здрави ембриони. Методът се препоръчва най-вече при мъжко безплодие, при нарушения на формата и подвижността на сперматозоидите. Но все още е необходимо научни изследвания,доказателства сравняващи тази нова техника с други методи за подбор на спермаъозоиди и показващи, че този метод е по-успешен.

ХИСТЕРОСКОПИЯ ИНЖУРИ ( НАДРАСКВАНЕ НА МАТКАТА)

Една от най-важните причини за повтарящи се неуспехи на ин витро оплождането е неуспешната имплантация, тоест неуспехът на ембриона да се захване. Почти половината от трансферираните ембриони които са с добро качество не могат да се имлатират към матката и съответно не може да настъпи бременност. Твърди се, че надраскването на лигавицата преди да се осъществи трансфер на ембрион, увеличава шанса на имплатиране и бременност.

По дефиниция увреждането на ендометриума е стимулиране на вътрешността на матката чрез изтегляне и отваряне на прорези. Процедурата се извършва чрез хистероскопия. Тъй като има различни техники, се извършва в различни периоди от трансфера. Може да се направи в началото, средата или 21-вия ден от цикъла. Най-често се извършва на 21-вия ден от цикъла преди ембрио трансфера. Смята се, че реакцията, създадена от стимулацията в матката и клетките, събрани тук, ще допринесе положително на трансферираните ембриони за имлатирането им. Препоръчва се  като допълнителен метод за увеличаване на успеха при повтарящи се неуспехи на ин витро за двойки, които не могат да постигнат бременност въпреки ембрионите с добро качество. Има много научни изследвания публикации, че тази техника увеличава имплатацията на ембрионите.

ЕРА ТЕСТ  (тест за възприемчивост на ендометриума) 

За да се постигне бременност при ин витро лечение, има нужда от качествени ембриони и матка, която е подходяща за прикрепване, тоест матка, която се развива успоредно с развитието на ембриона. Дори ембрионът да е с добро качество, когато го трансферираме в матка (ендометриум), в не  подходящ момент за имплатиране, този ембрион няма да може да се захване и няма да настъпи бременност. През последните години молекулярно-генетичните изследвания показаха, че процесът на подготовка на матката за трансфер на ембрион може да варира от жена на жена. Благодарение на ERA  теста, който беше проведен, за да се определят тези промени преди трансфера и да се планира персонализиран ден за ембриотрансфер според резултатите, вече стана възможно да се постигне бременност чрез определяне на индивидуалния ден за ембриотрансфер. По този начин може да се постигне увеличаване на процента на бременност чрез трансфер на правилния ембрион в точното време. За целта се взема ендометриална биопсия ( вътрематочна тъканна проба ) и се разглежда и изследва приблизително 238 гена в тази тъкан. За да може да се оцели точния период от време за да се осъществи ембриотансфера. След като се установи, че е подходящ момент, се създават подобни условия и се извършва ембриотрансфер чрез подготовка на матката . Смята се, че този метод ще бъде полезен за двойки, които не могат да се сдобият с дете въпреки  трансферирани на два или повече ембриони с добро качество.

КАКВО Е ИН ВИТРО ЛЕЧЕНИ
Към началото