Метода Пулинг ( Басейн от ембриони) при ин витро лечение

По дефиниция, ембрионален басейн или техника на басейн при IVF лечение. Това е методът за извършване на два или повече процеса на събиране на яйцеклетки (OPU – ПУНКЦИЯ) без ембриотрансфер и замразяване на получените ембриони. При този метод ембрионите които са получени от няколко пункции се размразяват заедно и се траснферират в добра подготвена маточна среда. Методът за да бъде успешен, ин витро центърът трябва да разполага с много успешна техника за витрификация (замразяване на ембриони). Методът се изпозва най-вече при пациенти с намален яйчников резерв. Основната цел и предимства на техниката са следните : 

За увеличаване на успеха

Използването на този метод за увеличаване на шанса за бременнопст осигурява две основни предимства. На първо място увеличаването на броя на ембрионите за трансфер, увеличава успеха при жени с намален яйчников резерв. Натрупаните ембриони в басейна, се размразяват заедно и това дава възможност да бъдат проследявани до напредналите етапи от развитие. Особено когато проследим ембрионите до петия ден, наречен стадий бластоцист, е възможно да изберем ембрионите с най-висок потенциал за бременност и голям шанс да бъдат генетично нормални.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

В случаите, когато са получени малък брой ембриони при първото ин витро лечение, цената на лечението се намалява с 50% при втората и следващите процедури за вземане на яйцеклетки в случаите, когато замразяваме ембрионите без трансфер. По този начин предоставянето на двойката на повече лечение за ин витро оплождане с по-малко разходи увеличава шансовете  за постигане на желания резултат. Друга полза от метода е да се увеличи броят на ембрионите, които могат да бъдат биопсирани в случаите, когато ще се извършва предимплантационна генетична диагностика (PGD), да се обработват заедно и да се намалят разходите за PGD.

НАМАЛЯВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ

Тревожността се увеличава при двойки, които имат по вече от един отрицателен резултат след ембриотрансфер и това се отразява отрицателно9 на резултатите от ин витро лечение. Най-неблагоприятният етап от лечението е отрицателният резултат от бременността, получен след ембриотрансфер. Много от двойките спират лечение поради тази тревожност и депресия. Въпреки от това, продължаването на лечението , ще направи възможно много от тях да имат деца. С метода на басейн от ембриони, ще бъде възможно да се направят повече лечения с по-малко разходи, по-висок шанс за бременност на ембриотрансфер и да се намали безпокойството на двойките.

Други области, в които методът на пулинг е полезен на практика, са намирането на възможност за трансфер на ембриони през периода, когато възприемчивостта на ендометриума, тоест имплатирането на матката, е най-подходяща. Някои от двойките, които приложихме този метод, имат кратка фоликуларна фаза поради силното намаляване на яйчниковия резерв. С други думи, яйцеклетките узряват много рано и тъй като яйцеклетката трябва да бъде извлечена преди матката да е достатъчно развита, възприемчивост на ендометриума по време на ембриотрансфера не е подходящо. В някои от случаите с нисък яйчников резерв се получават много малко яйцеклетки въпреки използването на високи дози медикаменти, но използваните високи дози медикаменти могат да оказват неблагоприятно влияние върху качеството на яйцеклетките. При метода пулинг може да се дава по малко дози медикаменти и да се съберат многократно яйцеклетки за да се образуват по вече на брой ембриони. Както може да се види, е възможно да се получат добри резултати за много двойки с метода на пулинг (басейн от ембриони).

Метода Пулинг ( Басейн от ембриони) при ин витро лечение
Към началото