Recipient

Alıcı: ART sikluslarında oosit veya embriyoyu başka bir kadından alanlar için kullanılır.

Recipient