Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

Preimlantasyon genetik tanı: Embriyo transferinden önce, preimplantasyon embriyo hücrelerinde genetik ve/veya kromozomal bozuklukların taranması.

Başa dön
Open chat