İVF: Ekstrakorporel  (Vücut dışında) fertilizasyonu içeren bir İVF prosedürü.

IVF