Controlled ovarian hyperstimulation (COH)

Kontrollü ovarien hiperstimulasyon: Foliküler aspirasyon sırasında  çok sayıda oosit elde etmek için, multipl ovarien folikül geliştirmeye yönelik medical tedavi.

Controlled ovarian hyperstimulation (COH)
Başa dön